1393-07-29
قالب 55 سانت 150 تا 300 گرم

مدل کالا: M-Al-1
موجودی: در انبار