1393-07-29
قالب 42 سانت 150 تا 250 گرم

مدل کالا: M-Al-2
موجودی: در انبار