1393-07-29
قالب 36 سانت 150 تا 220 گرم

مدل کالا: M-Al-16
موجودی: در انبار