1393-07-29
قالب 36 سانت 140 تا 200 گرم

مدل کالا: M-Al-8
موجودی: در انبار